ambasadorzy

Krystyna de Walden - Gałuszko

 

prof. dr hab. med., Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Gdańsk.
Ambasador Kongresów Polskich od 2008 roku.

 

Krystyna de Walden-Gałuszko jest prezesem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego (PTPO).  Stowarzyszenie powstało w 1992 roku i zajmuje się różnorodną pomocą osobom chorym na nowotwory, badaniami naukowymi i działalnością szkoleniowo-oświatową w zakresie psychoonkologii i pokrewnych dziedzin nauki. W marcu 2005 zarząd stowarzyszenia utworzył Krajową Szkołę Psychoonkologii, w której prowadzone są szkolenia dla personelu medycznego. Od stycznia 2009 roku PTPO jest organizacją pożytku publicznego.

 

Prof. Krystyna de Walden-Gałuszko leży do światowej czołówki przedstawicieli krytycznych badań społecznych - pedagogiki krytycznej, pedagogiki kultury, pedagogiki radykalnej.

Znajdź obiekt

Więcej kategorii

Rekomendowane Convention Bureau
2016-2017