ambasadorzy

Jacek Namieśnik

 

Profesor zwyczajny, Politechnika Gdańska.
Ambasador Kongresów Polskich od 2014 roku.

 

Jacek Namieśnik, (ur 1949), Profesor nauk chemicznych (od 1996). Zatrudniony na Politechnice Gdańskiej od 1972, Prodziekan Wydziału Chemicznego 1990-1996, Dziekan Wydziału Chemicznego (1996-2002 i 2005-2012), profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej (od 1997). Kierownik Katedry Chemii Analitycznej (od 1995-). Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN (2007-), Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (od 2007-).

 

Autor ponad 580 artykułów, które ukazały się w czasopismach z listy filadelfijskiej i ponad 580 referatów oraz komunikatów zamieszczonych w materiałach konferencyjnych, 13 patentów oraz 6 opracowań książkowych w tym 2 wydanych w USA. Prace autorstwa lub współautorstwa prof. J. Namieśnika były dotychczas cytowane 4 601 razy w pracach innych autorów a wartość liczbowa indeksu Hirscha wynosi h=35. Sumaryczna wartość liczbowa czasopism, w których ukazały się te prace wynosi ∑ IF = 1405,152. Promotor lub współpromotor w 52 oraz promotor lub współpromotor w kolejnych 11 otwartych przewodach doktorskich.

 

Laureat licznych nagród, w tym: Profesor honoris causa Uniwersytetu w Bukareszcie, Rumunia (2000), Nagrody Naukowej Miasta Gdańska imienia Jana Heweliusza (2002), medalu Kemuli (2007 r.) za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej i medalu J. Śniadeckiego (2012) przyznawanych przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, Nagrody Prezesa Rady Ministrów (za wybitne osiągnięcia w zakresie inżynierii środowiska - 2006), laureat subsydium profesorskiego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej z zakresu nauk technicznych (2010-2012)- program MISTRZ, laureat Nagrody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2011) ze osiągnięcia w pracach badawczych na rzecz ochrony środowiska. Laureat Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w kształceniu kadr naukowych (2012).

 

Zainteresowania naukowe: chemia analityczna i chemia środowiska a w szczególności:

 

  • nowe rozwiązania aparaturowe i metodyczne w zakresie przygotowania próbek do analizy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zielonej chemii analitycznej,
     
  • badania procesu przemian i metabolizmu szerokiego spektrum ksenobiotyków (los środowiskowy),
     
  • wytwarzanie nowych typów materiałów odniesienia w poszczególnych elementach środowiska nieożywionego i w tkankach i narządach organizmów żywych (los środowiskowy).

 

 

 

Znajdź obiekt

Więcej kategorii

Rekomendowane Convention Bureau
2016-2017