ambasadorzy

Mirosław Boruszczak

 

Dr hab., Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
Ambasador Kongresów Polskich od 2013 roku.

 

Prof. M. Boruszczak z turystyką wybrzeżową, krajową i międzynarodową związany jest od 1978 roku - początkowo jako pracownik Instytutu Turystyki, a następnie Katedry Turystyki i rekreacji AWFiS w Gdańsku. Od roku 2008 pracownik naukowo-dydaktyczny WSTiH – Prorektor. Jest organizatorem, ponad 70 konferencji krajowych i zagranicznych, organizator międzynarodowych obozów studenckich i praktyk, od 2000 roku inicjator umów o współpracy i wymianie międzyuczelnianej z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

 

Autor ponad 200 publikacji o problematyce związanej z turystyką regionalną, kształceniem kadr dla potrzeb turystyki. Wieloletni konsultant ds. uzdrowisk Polski i Ukrainy. Organizator Międzynarodowego Forum Turystyki  Studenckiej – jedynej imprezy studenckiej, gdzie młodzież z uczelni krajowych i zagranicznych wypowiada się na temat kształcenia kadr dla turystyki i znaczenia turystyki w gospodarce ich krajów. Efektem 12 edycji Forum jest publikacja zwarta pod nazwą Studenckie Zeszyty Naukowe.

 

Znajdź obiekt

Więcej kategorii

Rekomendowane Convention Bureau
2016-2017