ambasadorzy

Bożenna Kawalec-Pietrenko

 

Prof. dr hab. inż., Politechnika Gdańska.
Ambasador Kongresów Polskich od 2013 roku.

 

Prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko organizuje konferencje naukowe i naukowo-techniczne od roku 1986. Jest twórcą koncepcji (1986) Ogólnopolskiej Konferencji Przepływów Wielofazowych (OKPW) oraz przewodniczącą komitetów organizacyjnych i członkiem komitetów naukowych wszystkich konferencji OKPW. Ostatnia X Jubileuszowa OKPW odbyła się w Gdańsku w roku 2012.

 

Poza tym p. prof. B. Kawalec-Pietrenko zorganizowała dwie generalne skupiające całe środowisko polskie inżynierii chemicznej tj.  XV i XX Konferencje Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Zorganizowała 4 konferencje Rozdzielanie Układów Niejednorodnych. W roku 2000 zorganizowała Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Jako aktywny członek FSNT-NOT, w tym członek Zarządu Pomorskiej Federacji FSNT-NOT w Gdańsku, zorganizowała konferencje wymienione w wykazie szczegółowym. Łącznie w dorobku p. prof. B. Kawalec-Pietrenko jest około 40 zorganizowanych konferencji. W ostatnich 10 latach była członkiem komitetów naukowych europejskich konferencji z zakresu inżynierii chemicznej.

 

Jako wieloletni członek prezydium Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej (organizacja European Federation of Chemical Engineering (EFCE)  jest organizacją z ogromną tradycją i dorobkiem; powstała w roku 1953) organizowała szereg razy posiedzenia  prezydium EFCE w Polsce. Prof. B. Kawalec-Pietrenko jest wiceprzewodniczącą Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN. Pełni szereg ważnych funkcji w kolegiach redakcyjnych czasopism, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego na szczeblu regionalnym i krajowym oraz Naczelnej Organizacji Technicznej.  

Znajdź obiekt

Więcej kategorii

Rekomendowane Convention Bureau
2016-2017