ambasadorzy

Mirosław Patalon

 

Prof. dr hab., Akademia Pomorska w Słupsku.
Ambasador Kongresów Polskich od 2011 roku.

 

Prof. dr hab. Mirosław Patalon jest kierownikiem Katedry Socjologii i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, wykłada również w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Wcześniej był profesorem zwyczajnym oraz prodziekanem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jest autorem wielu publikacji z zakresu filozofii i socjologii religii oraz teorii edukacji, m.in.: Fenomen chrześcijaństwa. Wybór tekstów źródłowych, Słupsk 2001; Teologia a pedagogika. Teologia mediacji H. Richarda Niebuhra jako źródło inspiracji pedagogicznych, Słupsk 2002; Pedagogika ekumenizmu. Procesualność jako paradygmat interkonfesyjnej i interreligijnej hermeneutyki w ujęciu Johna B. Cobba, Jr., Gdańsk 2007. Prof. Patalon uczestniczył w wielu konferencjach naukowych w Polsce i innych krajach europejskich oraz w USA, Chinach, Japonii, Indiach i Izraelu.
 
Członkostwo:
 
  • Polskie Towarzystwo Filozoficzne,
  • Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne,
  • Międzynarodowe Towarzystwo Procesualne im. A.N. Whiteheada.

Znajdź obiekt

Więcej kategorii

Rekomendowane Convention Bureau
2016-2017